عنوان (دوره) دانشگاه شهر / کشور تاریخ رشته تحصیلی
دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری ساری / ایران 1393-1396 مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری
فوق لیسانس یزد یزد / ایران 1385-1387 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد اصفهان / ایران 1380-1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار