شیده سرائیان

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی

Shideh Saraeian

shidehsaraeian@gmail.com

faculty.gorganiau.ac.ir/saraeian


علایق پژوهشی Uncertain Information systems management, Uncertain control, A-CLSC protection, Fault tolerant analysis of uncertain information
شیده سرائیان
عنوان سازمان تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات استان گلستان دانشگاه آزاد اسلامی 1395 تاکنون
عضو شورای راهبردی فناوری اطلاعات واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1395 تاکنون
عضو شورای آموزشی واحد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1396 1397
رئیس دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان 1394 1397
اطلاعات بیشتر
عنوان نوع عنوان مجله/همایش سال چاپ منبع
Towards an extended BPMS prototype: Open challenges of BPM to flexible and robust orchestrate of uncertain processes مجله Computer standards & interfaces 2018 رساله دکتری (شخصی)
اطلاعات بیشتر
عنوان (دوره) دانشگاه شهر / کشور تاریخ رشته تحصیلی
دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساری ساری / ایران 1393-1396 مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری
فوق لیسانس یزد یزد / ایران 1385-1387 مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی - واحد نجف آباد اصفهان / ایران 1380-1384 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
اطلاعات بیشتر
عنوان مکان
توسعه امن نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان
شبیه سازی کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان
مهندسی نرم افزار پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان
مهندسی اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گرگان
اطلاعات بیشتر