امین بزازی

گروه کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار
جنسیت مرد
آخرین مدرک تحصیلی دکتری
علایق پژوهشی مدارهای مجتمع دیجیتال و امنیت سخت افزار، پردازش تصویر و داده کاوی

faculty.gorganiau.ac.ir/aminbazazi

امین بزازی